http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2008/07/juez.jpgRecentment l’Escola Judicial del Consell General del Poder Judicial (a partir d’ara, CGPJ) ha publicat en el seu web l’informe Datos Estadísticos de los Jueces en Prácticas 61ª Promoción Curso 2009-2011, basat en les enquestes omplertes pels qui van començar el Curs de Formació Inicial el setembre de 2009 després de superar les proves d’accés. Els resultats obtinguts permeten als autors de l’estudi esbossar el perfil dels futurs jutges. Segons les dades estadístiques, estaríem parlant de jutgesses d’uns trenta anys, residents a Madrid o a València, a les quals agradaria exercir a l’àrea penal, que han dedicat a preparar l’oposició una mitjana de cinc anys i tres mesos i que no han treballat anteriorment ni publicat cap treball o estudi jurídic. En el següent enllaç podeu consultar les dades estadístiques acumulades de les darreres catorze promocions i comparar-les amb les del darrer curs.

Segons llegim en el web de l’Escola Judicial, més de dos mil jutges i magistrats de dotze promocions de la carrera judicial s’han format a l’Escola des de la seva fundació el 1997. És a dir, més d’una quarta part de la judicatura estatal. Aproximadament la meitat de la carrera judicial ha participat en els diferents cursos, seminaris, etc. organitzats cada any a tota Espanya.

El CGPJ va assumir les competències en matèria de selecció i formació dels jutges, tasques que abans requeien en el Centre d’Estudis Jurídics de l’Administració de Justícia. S’iniciava d’aquesta manera, amb l’objectiu que els aspirants adquirissin les eines necessàries per exercir l’ofici de jutge, un projecte de formació inicial de jutges com a complement del sistema selectiu que comença amb l’oposició i que s’integra amb la formació pràctica rebuda a l’Escola Judicial. La segona fase de formació es basa en unes pràctiques en els jutjats de primera instància i en els jutjats d’instrucció sota la supervisió de magistrats tutors.

Avui ens hem pres la llibertat de dedicar-li aquest post a un col.laborador molt especial, bon amic i font inesgotable d’idees per al Bloc de Dret. Molta sort!