Ha arribat a la Biblioteca Dipositària de les Nacions Unides l’edició en castellà del Repertorio de la práctica del Consejo de Seguridad : suplemento 1989-1992. Aquest repertori és l’únic registre analític de la pràctica del Consell de Seguretat, de com es manifesta en les seves decisions, positives i negatives, i declaracions afins. Presenta totes les dades referents a la manera en que el Consell de Seguretat interpreta i aplica les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.

L’obra té com a finalitat ajudar als funcionaris, als especialistes en Dret Internacional, als universitaris i a tots els interessats en l’activitat de les Nacions Unides a seguir l’evolució de l’organització.

El present volum abasta de l’any 1989 a l’any 1992, període durant el qual la pràctica del Consell de Seguretat ha estat considerablement més àmplia en els camps de la prevenció dels conflictes, el manteniment de la pau, l’acció humanitària i la prestació de l’assistència electoral, degut als canvis i als nous problemes apareguts en l’escena internacional.