En previsió d’una possible afectació en la celebració dels exàmens a causa de la vaga convocada per al dia 8 de juny, la comissió acadèmica de la Facultat ha resolt traslladar totes les activitats acadèmiques d’aquest dia a dates posteriors. Les noves dates d’exàmens programades pels caps d’estudis estan disponibles a la web de cada ensenyament.

Vicedeganat d’ordenació acadèmica de la Facultat de Dret

Font: Notícies de la Facultat de Dret