Demà arrencarà la Pre-Conferència que obrirà el I Congrés Internacional sobre Identitat de Gènere i Drets Humans, el qual es celebrarà a la Facultat de Dret de la UB del 4 al 6 de juny de 2010. A la Pre-Conferència, que es perllongarà fins dijous, es reuniran una setantena de participants de tot el món, que després assistiran a la Conferència.

Segons llegim a la web de l’acte del Congrés, “la Conferència inclourà una sessió protocol.lària de recepció que servirà de reconeixement als representants de les administracions que han fet possible la celebració del Congrés; diverses sessions plenàries amb la presència de tots els participants, així com diversos tallers temàtics de treball en grup que es realitzaran simultàniament, encara que s’iniciaran amb anterioritat a la celebració de les sessions de la Conferència. Per a garantir l’èxit d’aquest format s’ha constituït un grup de treball internacional en la xarxa del que s’espera obtenir un document de treball previ que pugui ser discutit en els grups de treball, després d’això es redactarà el document final comprensiu dels resultats del Congrés.

Un dels objectius principals de la Conferència serà desenvolupar un document que no es limiti a enunciar principis de tutela relacionats amb els drets humans, sinó també suggeriments concrets per als desenvolupaments legislatius dels governs en relació als drets de les persones trans. Aquest document final es convertirà en full de ruta principal per als activistes i les organitzacions de defensa dels Drets del col.lectiu trans de tot el món. La nostra meta final és assolir un impacte global en el reconeixement de la dignitat del totes persones d’aquest col.lectiu, els homes i dones trans, així com facilitar els mitjans perquè això sigui possible”.

Trobareu més informació i el formulari d’inscripció en el web del I Congrés Internacional sobre Identitat de Gènere i Drets Humans.