Acabem de rebre per donatiu un llibre publicat per la University of North Carolina Press que parla sobre advocats catalans. Es tracta de Catalonia’s advocates: lawyers, society, and politics in Barcelona, 1759-1900, d’Stephen Jacobson, professor agregat de la Universitat Pompeu Fabra.

L’obra ofereix una parcel·la de la història de la professió d’advocat a Europa i tria com a escenari principal Barcelona, la ciutat més industrialitzada del Mediterrani durant el període 1759-1900. Els juristes d’aquella època van trobar-se al centre del conflicte social i dels canvis polítics i econòmics, fent de mediadors entre l’Estat, la família i la societat. Així ens ho explica la presentació de l’editor:

Beginning with the resurrection of a decadent bar during the Enlightenment, Jacobson traces the historical evolution of lawyers throughout the long nineteenth century. Among the issues he explores are the attributes of the modern legal profession, how lawyers engaged with the Enlightenment, how they molded events in the Age of Revolution and helped consolidate a liberal constitutional order, why a liberal profession became conservative and corporatist, and how lawyers promoted fin-de-siècle nationalism.

From the vantage point of a city with a distinguished legal tradition, Catalonia’s Advocates provides fresh insight into European social and legal history; the origins of liberal professionalism; education, training, and the practice of law in the nineteenth century; the expansion of continental bureaucracies; and the corporatist aspects of modern nationalism.”