El nostre incansable corresponsal a la Rioja ens ha fet arribat aquesta curiosa fotografia de la Plaza de los administradores de fincas de Santo Domingo de la Calzada. És relativament freqüent trobar carrers batejats amb noms d’oficis i gremis a ciutats d’origen medieval com Santo Domingo. També veiem aquests noms als nomenclàtors de les ciutats més importants, amb una forta activitat comercial. A Madrid trobem els carrers Cuchilleros o Esparteros i a Barcelona tenim els carrers del Forn, de la Llibreteria (abans Calzeters, Espasers o Apotecaris), de l’Argenteria (abans Passamaners), dels Sombrerers, dels Pescadors, de la Fusteria o de la Tapineria. El que sobta més, però, és la referència a un ofici menys tradicional en el nom d’aquesta plaça i hom no pot deixar d’imaginar com seria un carrer dels registradors de la propietat o, per exemple, on s’ubicarien els hipotètics carrers dels advocats laboralistes o dels perits mercantils.

A l’Hemeroteca de Dret teniu la revista Consell (IV-63), publicada pel Consell de Col.legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya. A la quarta planta hi trobareu diferents monografies editades pel Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas i pel Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Madrid, concretament a la secció Re20 (Copropietat: propietat horitzontal, relacions de veïnatge, multipropietat).