El 12 de maig de 2007, tot just fa tres anys, i coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de l’aprovació a les Corts de la Llei Orgànica del Tribunal de Comptes, Correus va emetre un segell commemoratiu d’aquesta efemèride amb un valor facial de 0,30 euros. La peça reprodueix la façana principal del Tribunal, construcció situada al carrer Fuencarral de Madrid i catalogada pel Pla General d’Urbanisme com a “edificio singular”.

El Tribunal de Comptes és el màxim òrgan de fiscalització econòmico-financera i jurisdicció contable que depèn directament de les Corts Generals, s’estén per tot el territori estatal sense perjudici dels òrgans fiscalitzadors de comptes de les comunitats autònomes. L’origen històric del tribunal cal buscar-lo l’any 1437, durant el regnat de Joan II (1406-1454), de la casa Trastàmara, quan es van atorgar les primeres ordenances documentades per als Comptadors Majors de Comptes. Els Comptadors es convertiren en jutges que imposaven multes i sancions ja que tenien “la capacidad de oír y librar pleitos, reclamar las deudas de los impuestos no recaudados, o recaudados y no ingresados en las arcas”, segons llegim en el web del Tribunal de Comptes.

Trobareu els llibres relacionats amb el Tribunal de Comptes a la quarta planta de la biblioteca (obres amb el topogràfic Vll10, El control de l’activitat financera: La funció jurisdiccional. El Tribunal de Comptes).