http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/jpg/HIA18326.jpgFa uns dies que diferents alumnes es dirigeixen al taulell d’informació demanant uns llibres (la major part d’ells són clàssics) que tracten el tema de la possessió per fer un treball. Ens ha semblat que us facilitaria la feina fer-vos un petit recull de les obres recomanades que podeu trobar a la xarxa i a la nostra biblioteca:

  • el volum 1 i el volum 2 de Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, de Florencio García Goyena, es poden consultar en línia al web Pixelegis. També el teniu en paper a la quarta planta de la biblioteca (R/C/32).
  • al mateix web teniu en línia els títols sobre possessió de la tercera partida de Las siete partidas, del rei Alfons X el Savi, obra que es troba a la segona planta en diferents edicions (Jd5/23, Jd5/24, Jd5/25 Fol, Jd5/245 o Jd5/246 Fol).
  • les Recitaciones del derecho civil, de Johann Gottlieb Heineccius, es troben en paper a la segona planta de la biblioteca (Jc5/86 i Jc5/104).