La Universitat de Barcelona, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA) i l’Associació ProHabitatge organitzen la Conferència Europea que porta per títol “Derechos a la vivienda: de la Teoría a la Práctica” i que és la culminació del projecte Housing Rights Watch de l’any 2010. L’objectiu de l’acte és analitzar els fonaments teòrics dels drets a la vivenda a nivell internacional, europeu i nacional, per compartir experiències sobre l’aplicació pràctica dels drets a la vivenda i proporcionar un forum per als corresponsals del Housing Rights Watch de cada país.

La jornada tindrà lloc el proper 6 de maig, de 9 a 18.30 hores, a l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la UB. Hi intervindran diferents especialistes de tota Europa. En representació de la UB hi participaran, a més del Degà de la Facultat de Dret, Enoch Albertí, en la sessió d’obertura, els professors David Bondia (España y los Instrumentos Internacionales y Europeos para los derechos a la vivienda); Marta Bueno (Acceso a la justicia y ayuda legal en Europa y España); Antonio Madrid (que moderarà Derechos a la vivienda y ONG’s); i Gerardo Pisarello (moderador, per la seva banda, de Casos prácticos en derechos a la vivienda). Per a més informació, consulteu el programa de la jornada.

La participació en l’activitat està reconeguda amb un crèdit de lliure elecció. La matrícula es formalitza en secretaria. Afanyeu-vos perquè termini de matriculació finalitza demà. Per a més informació, escriviu un correu electrònic a l’adreça dretaldret@ub.edu.