El mes de maig comença amb novetats en l’ús de les sales de treball. A partir del proper dilluns els tres espais destinats al treball en grup a la Biblioteca de Dret per a ús d’alumnes de grau i primer i segon cicle, podran ser reservats amb antelació. A més, es suprimeix el requeriment d’aportar una autorització signada per un professor per poder tenir-hi accés.

Les reserves es faran al taulell de préstec mitjançant el carnet Som UB. Els estudiants podran reservar una sala durant dues hores per dia. Recordeu que es tracta de sales per a treball en grup, per tant calen dues persones com a mínim per demanar-les.

En el cas que la sala no estigui reservada a continuació, es podrà demanar una pròrroga d’una hora. El retard en la devolució de la clau serà penalitzat.  Si s’ha fet una reserva i la sala no s’ocupa durant el primer quart d’hora, la reserva quedarà anul·lada i l’espai podrà ser utilitzat per un altre grup.

Podeu llegir aqui les especificacions sobre l´ús d’aquest servei.