http://lesvamosachorrear.com/files/2009/11/felix-bitelle-el-joc_01.jpgEl nostre company Héctor Rojo ens ha fet arribar aquest article per al Bloc de Dret.

Fa uns anys que ens trobem, cada cop amb major freqüència, que l’opinió pública es forma una idea sobre casos que tenen gran transcendència als mitjans de comunicació, com ha succeït recentment amb el cas Millet, que ja va ser tractat en el bloc amb anterioritat.

Sobre aquest tema el professor de Dret processal de la UB Francisco Ortego ha publicat en el Diario La Ley (núm. 7346, de 19 de febrer) l’article De los delitos, de ciertas ”penas”… y de algunas instrucciones (La justicia penal en los medios de comunicación). L’autor analitza la problemàtica qüestió del que es coneix com a ”judicis paral.lels” i de quina manera han augmentat les notícies relacionades amb la justícia penal, a més que diferents tractaments informatius en ocasions no són tan rigorosos com haurien de ser ja que posen en perill alguns dels drets fonamentals més bàsics de l’imputat.

Segons l’autor, el problema, tal i com recullen els darrers comentaris del Barómetro del Observatorio de la Actividad de Justicia, “es una cuestión de metodología informativa, pues los medios de comunicación aplican una estructura similar para ofrecer noticias sobre la sanidad, los atentados terroristas o la justicia. El auténtico problema estriba en que los implicados por un asunto judicial no pueden ser tratados de la misma forma que los protagonistas de otras informaciones’‘.

Ortego assenyala que els mitjans de comunicació disposen del poder d’engrandir una notícia fins que arriba a la categoria de tema d’interès, ja que el seu paper en el procés comunicatiu no és precisament el d’ésser un observador neutral sinó que poden arribar a gaudir de molta influència durant el procés. Per tant, l’important, tal i com es destaca en l’article, “es la imagen de conjunto que se ofrece y cómo se ofrece, pues luego cada persona se forma su propia idea de la realidad y se comporta en función de dicha idea”.

Finalment, a la Biblioteca disposem també d’altres obres que incideixen en el tema dels judicis paral.lels, como ara Función jurisdiccional y juicios paralelos (PBa1/67), de Virgilio Latorre, i Libertad de expresión. Información veraz. Juicios paralelos. Medios de comunicación (NAb10/96), de José Augusto de Vega Ruíz.