“Nascuts el dia 18 de febrer del 2006 en un congrés fundacional on van assistir vora de cent persones amb l’objectiu de ser present a mig termini tant a totes les universitats dels Països Catalans com als seus instituts, Estudiants en Acció som un sindicat català d’estudiants progressistes que comparteixen un model d’educació pública, gratuïta, laica, catalana i de qualitat; alhora que un model d’organització i acció estudiantil concret basat en la defensa de les condicions de vida i estudi dels i les estudiants”, diu el web d’Estudiants en Acció.

El local d’Estudiants en Acció es troba a l’edifici principal de la Facultat d’Econonomia i Empresa de la UB (Avinguda Diagonal, núm. 690). El telèfon de contacte és el 93 402 43 96 i també podeu escriure’ls a l’adreça de correu electrònic estudiants@estudiantsenaccio.cat. En el seu web llegim que la seu de Dret es troba al local 4, al costat de copisteria.

El sindicat té representació al claustre i a les juntes de les facultats de Dret; Econòmiques; Filosofia, Geografia i Història; i Química.