El professor titular de Dret mercantil de la Universitat de Barcelona Daniel Vázquez Albert publica al darrer número de la revista Iuris (146, febrer 2010) l’article El impacto de la Ley Ómnibus en el ejercicio de las profesiones.

Vázquez explica, en primer lloc, quin ha estat el marc normatiu que ha portat a l’aprovació a corre-cuita el desembre de 2009 d’aquesta norma. En finalitzar l’any s’acabava el termini per adaptar la Directiva de serveis 2006/123/CE, una disposició que intenta harmonitzar el marc jurídic dels serveis de pagament al mercat interior de la Unió Europea. Aquest fet va motivar l’aprovació de dues lleis fonamentals: d’una banda, l’anomenada Llei Paraigües (Llei 17/2009, sobre lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici) i, de l’altra, la Llei Òmnibus (Llei 25/2009, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 17/2009). La primera estableix els principis generals que regeixen la prestació de serveis, la segona projecta aquests principis sobre els sectors als quals es pot aplicar.

Com afecta aquesta reforma els serveis professionals? Citem l’autor: “En este ámbito, la reforma afecta sobre todo a la Ley de colegios profesionales de 1974 y  a la Ley de sociedades profesionales de 2007. ” Les reformes a aplicar són, segons Vázquez, precipitades: “La precipitación del legislador resulta censurable, teniendo en cuenta que la Directiva concedía un plazo de tres años. Esta precipitación obligará a los colegios profesionales a realizar en poco tiempo un gran esfuerzo para hacer efectiva la legislación“.

Són i seran moltes les publicacions que parlaran sobre  la Llei Òmnibus, de moment destaquem l’article de Blanca Lozano aparegut al número 7339 del Diario la ley, sota el títol Ley Ómnibus: silencio administrativo, declaración responsable y comunicación previa. També us recomanem fer un cop d’ull al portal EUGO, la finestreta única de la directiva de serveis, creada pel govern en compliment de la pròpia directiva i que té com a objectiu facilitar als prestadors de serveis la informació referent a les opcions de les quals disposa per l’accés i l’exercici de la seva activitat empresarial.