http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/fmuncon/profesor/1214467713974_paco-4.jpg

Reprenem la nostra secció Juristes de manual amb Francisco Muñoz Conde, autor, entre moltes altres obres, dels populars manuals Derecho penal : parte general (Q/M/MUÑ, escrit juntament amb la professora Mercedes García Arán)i, sobretot, Derecho penal : parte especial (Q/M/MUÑ), ambdós publicats per l’editorial valenciana Tirant lo Blanch. Del segon, el qual ja va per la setzena edició, s’han venut més de cent mil exemplars. A la Biblioteca de Dret trobareu part de la seva extensa bibliografia, de la qual destacarem títols com ara El error en derecho penal (Qc7/36) i les col.laboracions amb Winfried Hassemer Introducción a la criminología y al derecho penal (Qa4/44), La responsabilidad por el producto en derecho penal (Qd19/44) i Introducción a la criminología (Qa4/44).

El doctor Francisco Muñoz Conde (Fuentes de Andalucía, 1945) va ser professor a les universitats de Sevilla, on va estudiar i doctorar-se en Dret, i Cadis fins a finals dels anys noranta. D’aleshores ençà forma part del Departament de Dret públic de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. L’any 1983 va rebre la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort i el 2000 el premi Mutis Humboldt de Ciències Jurídiques, en reconeixement a la seva tasca docent i investigadora.

Enllaços d’interès: