http://www.archimeridabadajoz.org/parroquias/parroquia3/SANTORAL/raymond.jpgEl 7 de gener es va celebrar la festivitat de Sant Ramon de Penyafort, patró dels col.legis d’advocats catalans. Què en sabem d’aquest sant?

Fill del senyor del castell de Penyafort, Sant Ramon va nèixer a Santa Margarida del Penedès al voltant de 1185. Als vint anys era professor de filosofia a Barcelona i als trenta es va doctorar a la Universitat de Bolonya, on va aprofundir els seus estudis de Dret civil i Dret canònic i va exercir la docència. Va tornar a Barcelona, on va ser nomenat canonge i paborde de la seu. Set anys més tard va ingressar a l’orde de Sant Domènec, de la qual va arribar a ser Tercer General de l’Ordre de Predicadors el 1239, després de renunciar a l’arquebisbat de Tarragona. Durant aquesta etapa desplegà una gran activitat, també en pla de jutge o assessor jurídic en temes d’heretgia i nul.litat matrimonial.

Va dimitir un any després i va fer d’inquisidor, assessor jurídic en diferents casos i conseller del rei Jaume I. Segons la tradició, el rei Jaume d’Aragó va prohibir en determinada ocasió que cap vaixell sortís de Mallorca en direcció a la península ibèrica. Sant Ramon, en desacord amb la conducta escandalosa del rei, va estendre la seva capa sobre el mar de Sóller i va navegar d’aquesta manera fins a Barcelona. També se li atribueixen altres miracles, és clar.

Va redactar importants obres de teologia moral i de dret, entre les quals destaquen la compilació de les anomenades Decretals de Gregori IX o Liber extra, obra que estigué en ús fins al codi de Dret canònic de Pius X o la Summa casuum, per a l’administració eficaç i correcta de la penitència.

Va morir el 6 de gener de l’any 1275 a Barcelona. Fou canonitzat per Clement VI el 1601 i declarat patró de la Ciutat Comtal el 14 de juliol de 1648.