No badeu si heu decidit cursar part dels vostres estudis a l’estranger mitjançant el programa de mobilitat ERASMUS, el termini per presentar la sol·licitud normalitzada finalitza el proper divendres.

La informació detallada sobre com i quan presentar la documentació necessària per optar a un dels ajuts la trobareu a la convocatòria ERASMUS 2010-2011. Les places disponibles es poden consultar mitjançant el cercador d’oferta de places. El següent extracte de la convocatòria detalla la documentació que heu d’enllestir abans de divendres:

1. L’alumnat que vulgui sol·licitar aquests ajuts d’intercanvi haurà d’emplenar l’imprès normalitzat.

2. L’imprès de sol·licitud omplert, una vegada imprès i signat, s’ha d’acompanyar de la documentació següent: exposició de motius de la sol·licitud (extensió màxima, un foli), documentació relativa al nivell de coneixement de l’idioma d’acord amb el procediment estipulat i la documentació específica que estableixi la convocatòria que aprovin els centres de la Universitat de Barcelona.

L’imprès normalitzat de sol·licitud juntament amb la documentació que s’especifica a la base IV, s’ha de presentar a la unitat de relacions internacionals del centre de la Universitat de Barcelona on estigui adscrit l’estudiant, fins les 14:00h. del 22 de gener de 2010.

Més informació a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Dret. Afanyeu-vos!