Molt probablement durant el proper mes de desembre tindrà lloc al Parlament de Catalunya el debat a la totalitat del text de la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, popularment coneguda com a Iniciativa legislativa popular per l’abolició de la tauromàquia. La promotora d’aquesta iniciativa és la Plataforma Prou!, la qual el 6 de maig d’aquest any va finalitzar la recollida de signatures amb 180.169 persones en contra de les curses de braus.

Tal com ens expliquen al web de la Plataforma Prou! una iniciativa legislativa popular “és una eina legal que consisteix en recollir 50,000 signatures en 120 dies només a una comunitat autònoma i un cop finalitzat aquest termini, s’han de presentar al Parlament per a la seva validació (en aquest cas, el Parlament de Catalunya). A partir d’aquí, i un cop validades les signatures, els diputats tenen l’obligació d’abordar el tema proposat en el ple. Després dels corresponents debats dels diferents grups parlamentaris, es procedeix a la votació de la proposta“.

Tindrà èxit la iniciativa? Quins són els límits entre tradició  i drets dels animals? Si el tema us interessa teniu una cita obligada aquesta tarda al Col·legi d’Advocats de Barcelona, on tindrà lloc el III Congrés sobre els drets dels animals. Avui entre les 16:00 i les 20:30 i demà entre les 10:00 i les 14:30, amb inscripció gratuïta, es debatrà sobre:

  • La responsabilitat civil i penal dels veterinaris.
  • La normativa europea en protecció animal.
  • La propietat i possessió dels animals domèstics.
  • Les curses de braus com a maltractament animal: Iniciativa popular per la seva abolició (divendres, a les 10 del matí).