http://images03.campusanuncios.com/picanuncio/trabajo/trabajo-1914724684.jpgEl web de la Facultat informa que s’ha obert la convocatòria dels premis extraordinaris del curs 2008-2009. Com cada any, s’atorgaran els premis a cadascun dels ensenyaments que depenen de la Facultat (Criminologia, Dret, Gestió i Administració Pública, Ciència Política i de l’Administració, Ciències del Treball, Relacions Laborals, Criminologia i Política Criminal, Investigació Privada).

Optaran al premi extraordinari tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs 2008-2009 i que ho sol.licitin. Els candidats han d’haver obtingut un mínim de 2,5 punts en la ponderació de l’expedient acadèmic, d’acord amb els criteris i equivalències establerts pel RD 1267, de 10 de juny, i per l’acord de Junta de Govern de 23 de març de 1996.

El termini finalitzarà el proper 11 de desembre.