http://www.buscalibros.cl/img_prod_gra/129_76632.jpgFa un temps un usuari es va adreçar al taulell d’informació buscant un llibre que parlés sobre l’acció publiciana. Li vam indicar que a la quarta planta, dins l’apartat Propietat en Dret civil, hi havia una monografia sobre el tema, La acción publiciana, treball de José María Cuesta Sáenz editat per Montecorvo el 1984 (Re15/30). També vam esbrinar que en el Codi Civil de Catalunya l’acció publiciana està regulada en l’article 522-7.2 i que els comentaris sobre la publiciana de la professora María Elena Lauroba en el llibre Derechos reales : comentarios al libro V del Código civil de Cataluña (Rl/C(ESP.1)/18), editat per l’editorial Bosch el 2008, també podien ser útils. Igualment d’interès són Histoire de la propriété prétorienne et de l’action publicienne (Kg/2), de Charles Appleton i La possession, la revendication, la publicienne et les servitudes en droit romain : avec les rapports entre la législation romaine et le droit romain (Kg/52), de J.P. Molitor. Però ens vam quedar amb un dubte. Què era l’acció publiciana? L’Enciclopedia jurídica española (B60/9) la defineix de la següent forma:

“es la acción que corresponde al poseedor de buena fe de una cosa cuya prescripción ha empezado contra cualquiera que no teniendo título ó teniéndolo inferior, la retenga en su poder sin ser su verdadero dueño. Ejercítase generalmente á la vez que la reivindicatoria y con caràcter subsidiario, es decir, para el supuesto de que ésta no prospere”

Continua explicant que rep el seu nom del pretor Publicius, que la va introduir en el dret romà en prendre com a fonament la ficció jurídica de tractar el posseïdor que únicament havia donat principi a la usucapió com si l’hagués complit realment. L’article, de gairebé una pàgina d’extensió, parla de les coses que poden ser objecte de l’acció publiciana i dels posseïdors contra els que es pot donar i dels seus efectes, els quals són anàlegs als de l’acció reivindicatòria.

Recordeu que, a més dels Diccionaris jurídics en línia en català i castellà dels quals us vam parlar fa uns mesos, a la primera planta disposeu d’un seguit de diccionaris i enciclopèdies jurídiques que us poden ser molt útils. L’Enciclopedia jurídica española i la Nueva enciclopedia jurídica (B60/9), ambdues de l’editorial Seix, són dos bons exemples clàssics de consulta imprescindible. També trobareu diccionaris especialitzats en dret administratiu, de dret civil, de dret penal, etc. a les respectives plantes de la biblioteca.