Des de fa uns dies es pot consultar en línia el darrer número de la Revista de bioética y derecho, la publicació electrònica quadrimestral de consulta gratuïta de l’Observatori de Bioètica i Dret, del Màster en bioètica i dret i de l’Associació de Bioètica i Dret de la UB.El número 17 de la revista, corresponent al mes de setembre, és el monogràfic titulat Darwin en clave bioética: homenaje, en el qual trobareu col.laboracions d’especialistes de la UB i d’arreu. Signen els articles d’aquest número Aída Kemelmajer de Carlucci, Charles Susanne, Henry Gee, Rory Howlett, Philip Campbell, Nedy Maria Branco Cerqueira Neves, José Eduardo de Siquiera, Joaquín Valdivielso, Aina Capellà Vidal, Catalina Perelló Campaner, Rosa Miró Bonet i Graciela D. Sarrible, professora de sociologia de la UB, María Casado, directora de l’Observatori i titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB, Fabiola Leyton, investigadora de l’Observatori i Albert Royes, secretari de la Comissió de Bioètica de la UB. 

En el seu web podeu llegir en format PDF, a més, els setze números publicats fins a l’actualitat des del mes de desembre de 2004. El text complet dels articles de la Revista de bioética y derecho també es pot consultar en els següents webs: Dipòsit RACO, Latindex, Redalyc, Dialnet i Directory of Open Acces Journals.

La revista està oberta als articles, a les opinions, a les ressenyes, etc. dels seus lectors, que han de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: obd2@pcb.ub.es. El consell de direcció està format per Maria Jesús Buxó, que n’és, a més, la directora, María Casado, Itziar Lecuona, Albert Royes i Raúl Sánchez Martínez.