FumA continuació reproduïm tres textos molt semblants escrits per un alumne i publicats a la premsa el març de 2007, el març de 2009 (amb interessant debat inclòs al Bloc de Dret) i avui mateix sobre el civisme a les aules de Dret. Pel que diu, sembla que la situació no ha canviat gaire en tot aquest temps, almenys en la seva opinió. Afortunadament, a la biblioteca ja no es fuma.

Fum a la facultat

A la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB) es fuma. És constant el consum de tabac per part d’alguns alumnes que semblen ignorar els cartells i senyals de prohibició que, per dotzenes, decoren les parets de la universitat. La seva funció és merament aquesta, decorar, ja que el seu compliment és nul, especialment a la primera planta de l’edifici antic, on els companys i companyes obren les finestres per poder fumar sense cap problema. Tant se val les queixes o requeriments verbals que es facin als infractors i als òrgans de Govern de la facultat perquè es compleixi la normativa. Al final, és l’alumne no fumador el que ha de realitzar funcions policials, però sense cap tipus d’autoritat per la seva part. ¿Per a què hi són les normes? Per saltar-se-les alegrement. Allò és la Facultat de Dret de la UB. Allà s’hi va a aprendre normes de convivència i a fer que aquest món sigui una mica més just. (Octubre de 2009)

A la UB es fuma

A la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona es fuma. És constant el consum de tabac per part de determinats alumnes d’aquell centre, que semblen (són) aliens als cartells que a dotzenes decoren les parets de la universitat. No importen les queixes o els requeriments verbals que es facin als infractors o als òrgans de govern d’aquella facultat perquè es compleixi la normativa. Al final, és l’alumne no fumador el que ha de realitzar funcions policials, però sense cap tipus d’autoritat per la seva part. Tot plegat mentre el personal de l’empresa que ha de vetllar per la seguretat del centre fuma al pati de la facultat en l’horari de feina, i mentre els bidells juguen al tetris durant la jornada laboral. ¿Per a què hi ha les lleis? I això passa a la Facultat de Dret, on es ve a aprendre normes de convivència i a fer aquest món una mica més just. (Març de 2009, també al Bloc de Dret)

Fum a les aules

A la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona es fuma. És constant el consum de tabac per part de determinats alumnes de primer curs del torn de tarda, que no fan cap cas dels cartells i els senyals, que per dotzenes, decoren les parets de la universitat. La seva funció és aquesta, decorar, ja que el seu compliment és nul. No importen gens les queixes o els requeriments verbals que es facin a l’infractor o al personal perquè es compleixi la normativa. ¿Per a què s’han fet les lleis? Per saltar-se-les alegrement. Això és la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Aquí es ve a aprendre normes de convivència i a fer aquest món una mica més just. (Març de 2007, també al Bloc de Dret)