http://www.capdevilajoiers.com/img/2-126dalt.jpgAhir a la tarda va tenir lloc a la sala de vistes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’acte que rememorava els setanta anys de la derogació de la doctrina del Tribunal de Cassació de Catalunya i de la legislació del Parlament pel general Franco. A l’acte, en el qual la professora Encarna Roca va pronunciar la conferència La doctrina del Tribunal de Cassació i el dret català avui: fa setanta anys que eren il·legalment derogats, es va inaugurar l’exposició El Tribunal de Cassació de Catalunya setanta anys després, que es podrà veure al Palau de Justícia de Barcelona fins al dia 28 d’octubre, i es va presentar una base de dades que recull la jurisprudència del Tribunal de Cassació des de l’any 1934 fins al 1937. Fins ara només es podia accedir a les sentències mitjançant el Butlletí de la Generalitat (BOGC) i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) corresponent i les recopilacions de la Càtedra Duran i Bas de la UB.

La base de dades, elaborada per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), permet la consulta de les sentències dels recursos de cassació de la sala civil i els recursos de revisió en matèria de llei del divorci, jurisprudència que va ser anul·lada l’any 1939 per la llei franquista i que ara torna a ser vigent i al·legable, d’acord amb el Codi civil de Catalunya. Els usuaris poden plantejar la seva cerca per les sentències dels ponents, per la data en què van ser dictades o publicades al BOGC i al DOGC i pels mots i els conceptes jurídics de les resolucions.