http://lh5.ggpht.com/_aJxnYLS6dgg/RtUZ4tzt_bI/AAAAAAAAASo/jcvmqajHGnI/s640/Imagen008.jpgEl professor de Dret civil de la UB Joan Marsal ha estat nomenat vocal del Ple i de la Comissió Permanent de la Comissió de Codificació de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, mitjançant Resolució del Departament de Justícia JUS/2415/2009, de 17 d’agost (publicada al DOGC núm. 5461, de 9 de setembre de 2009). Marsal substitueix Elena Lauroba, que també és vocal en virtut del seu càrrec de directora general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

Llegim al web del Departament de Justícia que l’”Observatori de Dret Privat de Catalunya és responsable, en matèria de dret privat, de fer el seguiment del desenvolupament de l’ordenament jurídic català i de l’estudi de les diverses branques. Així mateix, té atribuïda la funció de proposar la revisió i l’actualització del dret civil de Catalunya. D’altra banda, té com a objectius principals l’estudi, el debat i la divulgació del dret privat de Catalunya i les relacions amb altres organismes estatals i internacionals amb finalitats similars”.

Entre els vocals del Ple de la Comissió de Codificació trobem altres professors de la Facultat, com ara Ferran Badosa, Joaquim Bisbal, Lluís Jou, Antoni Mirambell (també vocal del Consell Rector de l’Observatori), Francisco Rivero (també vocal de la Comissió Permanent de la Comissió de Codificació) i Eudald Vendrell.