Comença el curs i costa situar-se. Sobretot a alguns alumnes de primer, als quals se’ls hi veu una mica fora de lloc. El campus és gran i les instal.lacions de la UB es troben disperses per tota la ciutat. La cara de desorientació de determinats estudiants quan els informes que tal o qual llibre només es troba a Relacions laborals o al Pavelló de la República és força eloqüent.

On es troba la Biblioteca del Pavelló de la República, on és el Servei d’Atenció a l’Estudiant, on és l’Institut de Formació Contínua IL3 o el Centre d’Autoaprenentatge de Llengües de Diagonal Nord? La UB ha respost aquestes preguntes amb UBICA’T, la pàgina que, amb l’ajuda de Google maps, situa al plànol de la ciutat els diferents centres i serveis de la universitat de manera àgil i visual. A més, UBICA’T proporciona l’adreça, el telèfon, l’enllaç web i el correu electrònic de tots els centres i equipaments, i el transport per accedir-hi.