http://www2.ub.edu/comunicacions/revista_launiversitat/revista_37/images/not37_19.jpgAvís per als alumnes de 2on any dels programes de doctorat que s’extingeixen el 30 de setembre de 2009

Es recorda que tots els alumnes dels programes de doctorat (El dret en una societat globalitzada; Dret penal; Ciència política) que s’extingeixen el 30 de setembre de 2009 que tenen tots els crèdits del primer any superats i que han matriculat el treball d’investigació, cal que tinguin el treball qualificat a les actes que consten a la Secretaria del Centre com a màxim el dia 30 de setembre de 2009.

Després d’aquesta data, aquests programes de doctorat s’hauran extingit i per poder seguir amb els estudis de doctorat aquests alumnes hauran d’integrar-se en el nou Programa de doctorat en Dret i Ciència Política adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Es recorda que l’adaptació a aquest nou programa suposa per aquests alumnes la necessitat de matricular-se en un Màster Oficial (període de formació) en el que podran sol.licitar, a la Comissió de coordinació del Màster, el reconeixement dels crèdits cursats en els programes de doctorat extingits.

Una vegada cursat el Màster podran sol.licitar l’admissió en els estudis de doctorat (període de recerca) en el marc del nou programa de doctorat.

Per més informació podeu contactar amb la Secretaria del Centre: Tel. 93 402 01 27 i 93 402 01 29.

Avís per als alumnes dels estudis de doctorat realitzats a l’empara tant del Reial Decret 185/1985 com del Reial Decret 778/1998

Us recordem que els estudis de doctorat realitzats a l’empara tant del Reial Decret 185/1985 com del Reial Decret 778/1998 quedaran definitivament extingits el 30 de setembre de 2015 (Disposició transitòria segona, RD 1393/2007) . Això suposa que els estudiants que han cursat el doctorat en el marc d’aquesta normativa tenen aquesta data (del 30 de setembre de 2015) com a termini màxim de defensa de la tesi doctoral.

Font: Web de la Facultat de Dret de la UB