El CIDDRIM (Centro para la Investigación y Desarrollo del Derecho Registral Inmobiliario y Mercantil) organitza, amb la col.laboració del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, la segona edició del postgrau Medi ambient i urbanisme.

El curs està dirigit als llicenciats, als diplomats, al personal de les administracions públiques i de l’empresa i als estudiants amb un 90% dels crèdits habilitats per a l’obtenció del títol. Els alumnes sense titulació universitària optaran a l’obtenció dún títol d’extensió universitària. El postgrau, coordinat pel catedràtic de dret civil de la UB Alfonso Hernández-Moreno i per Juan María Díaz Fraile, començarà el proper mes de gener i es perllongarà fins al juny. El curs consta de 170 hores que tindran lloc a la Facultat de dret de la UB (dues tardes per setmana). Els seus objectius són:

  • estudi en profunditat de la realitat econòmica-jurídica espanyola i europea en matèria de medi ambient, planejament, urbanisme i construcció
  • aprofundiment en el coneixement de les fonts normatives i jurisprudencials en matèria de medi ambient i urbanisme
  • capacitació per a la interpretació i aplicació teòrico-pràctica en el camp de l’ordenació del territori, planejament i construcció
  • capacitació per a la praxi, institucional, professional, empresarial i administrativa dels alumnes

Si voleu més informació sobre el curs de postgrau consulteu els webs del CIDDRIM i dels màsters i postgraus de la Facultat. També podeu telefonar al 932456512 o escriure a l’adreça de correu electrònic info@ciddrim.com.