http://www2.ub.edu/comunicacions/revista_launiversitat/revista_37/images/not37_19.jpgEl proper 18 de juliol finalitzarà el termini per sol.licitar el pas al grau. Els alumnes que vulguin ho hauran de demanar mitjançant l’aplicació informàtica que es troba al web http://www.ub.edu/monub/adaptacio_graus.htm. No s’acceptarà cap sol.licitud cursada fora del termini assenyalat. La sol.licitud, que té caràcter vinculant, no impedeix presentar-se als exàmens de setembre.

El dia 28 de juliol es publicarà una llista única amb les persones admeses al grau en l’adreça http://www.ub.edu/dret/dret/novetats.htm. La matrícula es farà al setembre.

Recordeu que en el web de la Facultat podeu consultar el simulador de reconeixement d’assignatures i/o crèdits al passar-se al grau des d’un ensenyament no finalitzat  i la taula de reconeixement de les assignatures de Dret.