http://www.fsap.ccoo.es/comunes/temp/recursos/15717/175204.jpgEl mes de febrer el Consejo General del Poder Judicial va convocar la 23ena edició del Premio Rafael Martínez Emperador. L’antic Premio Poder Judicial va canviar de nom en memòria del magistrat del Tribunal Suprem Martínez Emperador, assassinat a Madrid per ETA el 1997. El tema escollit per al premi d’aquest any és La Mediación como sistema de solución de conflictos en los ámbitos familiar y penal. La convocatòria té com a finalitat la promoció i el foment de la investigació sobre temes jurídics. Els treballs hauran de tenir entre 150 i 300 folis, mecanografiats a doble espai per una sola cara. Poden participar-hi tots els juristes espanyols.

El termini de presentació dels originals per correu certificat al Consejo General del Poder Judicial (c. Marqués de la Ensenada, núm. 8, 28071 Madrid) finalitzarà el 31 d’octubre i la decisió final del jurat es coneixerà abans del 31 de desembre de 2009.

Trobareu més informació a la convocatòria publicada al BOE.