La Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC) és una societat científica integrada per professors i investigadors de diferents universitats espanyoles i de centres públics en els quals s’imparteix la criminologia amb la voluntat de promoure la investigació i els estudis criminològics dins els àmbits acadèmic i institucional. El seu domicili social s’ha establert al Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha.

La SEIC és l’editora de la Revista Española de Investigación Criminológica (REIC). Aquesta publicació electrònica difon treballs científics sobre criminologia, entesa com una ciència social dedicada a l’estudi del delicte, de les seves conseqüències i de les reaccions socials derivades, dels comportaments antisocials, dels transgressors, de les víctimes i del control de la delinqüència. Hi trobareu, doncs, des d’articles científics fins a nous desenvolupaments teòrics, resultats d’estudis empírics i assajos metodològics. Al seu web podeu consultar en línia des del número 1 d l’any 2003 fins al número 7 de 2009.

És obert el termini d’admissió de manuscrits per al proper número de l’any 2010. Si esteu interessats, podeu consultar les bases per a la presentació dels articles científics al següent enllaç.