http://www.gencat.cat/turistex_nou/ofertes/img/PIR00.jpgLlegim a l’Enciclopedia jurídica española (B60/9) que la torneria és “una institución del Valle de Arán, equivalente al retracto gentilicio, no incluído entre los del Código civil, pero vigente en ciertas regiones forales […]. Hay en la torneria […], un derecho de tanteo y otro de retracto, siendo, en lo substancial, muy semejante al retracto gentilicio que en Aragón y Navarra subsisten aún después del Código Civil.”

Segons el dret de torneria, l’aranès que vulgui vendre cases, terres o qualsevol propietat ha de requerir primer els seus germans o els membres més propers de la família, de manera que les propietats continuen essent dels habitants de la vall. Si cap familiar les compra, aleshores es poden vendre a qualsevol persona aliena a la torneria. El dret es va establir mitjançant el Privilegi de la Querimònia, atorgat per Jaume II el 1313. El Privilegi ha romàs vigent fins l’1 de juliol de 2006, quan va entrar en vigor el Llibre V del Codi civil de Catalunya. Des de 1960, estava recollit a la Compilació del Dret civil de Catalunya, però l’article 329 es limitava a remetre’s a la regulació de la Querimònia. L’article 568-23 estableix que només existeix la torneria quan el que s’aliena és una finca rústica, per la qual cosa no haureu de patir per aquest dret d’adquisició preferent quan decidiu comprar un apartament a la Vall d’Aran.

L’advocat José María Pocino Moga és l’autor del millor i gairebé únic estudi publicat sobre el dret de torneria:

Més difícil d’aconseguir és un segon treball de vuitanta-cinc pàgines que hem trobat, ja que no hi és a cap de les biblioteques del CCUC:

  • MEZQUITA DEL CACHO, J.L. ; SIMÓ SEVILLA, V. Era mieja guadanheria, era torneria : trebalhs presentats eth 17 juriòl de 2001 en Seminari de Dret Civil Aranés laguens des Actes der Eurocongrés 2000 des Espacis Occitans e Catalans enes IVau. [S.l.] : Conselh Generau d’Aran, [2001?].

També us pot ser útil la consulta de l’obra: