http://platea.pntic.mec.es/%7Elgonzale/planteamientos/imagenes/puzzle.jpgDes de fa unes setmanes la Biblioteca de Dret ha començat a fer el buidat dels Estudios de derecho judicial i d’algunes obres col.lectives, com ara els llibres d’homenatge i els que recullen les ponències de congressos. Què vol dir això? Doncs que, a partir d’ara, trobareu al catàleg, a més de la fitxa (o registre) de cadascun d’aquests llibres, una individual per cada un dels diferents capítols o articles que integren les obres buidades. Els capítols i els articles es poden recuperar cercant per nom d’autor, per títol o per matèria i s’identifiquen al catàleg amb la icona d’una peça de trencaclosques.

Entre les obres buidades trobareu, per exemple, els números més recents dels Estudios de derecho judicial (Estudio de los nuevos recursos en el orden penalEl Desarrollo de la Ley de ordenación de la edificación, Código Técnico de la Edificación o Trabajadores autónomos, entre d’altres) i alguns llibres d’homenatge, com ara el Liber amicorum per Francesco D. Busnelli.

També es començaran a buidar, pròximament, els títols de la col.lecció Cuadernos de derecho judicial.