La mobilitat transfronterera en el món globalitzat que vivim ara mateix provoca una creixent diversitat de cultures, d’agents i de problemes de caràcter transnacional. Aquest fet qüestiona la nostra comunitat, delimitada en la fórmula de l’Estat-nació d’una manera política, física i cultural. El fet cultural apareix como un espai de conflicte en el qual diversos interessos col.lectius, hàbits culturals, expectatives comunitàries, subscripcions simbòliques, etc. són negociats més enllà dels límits i perspectives nacionals.

Sota aquesta idea sorgeix La política de lo diverso : ¿producción, reconocimiento o apropiación de lo intercultural? (MAm20/39), llibre recentment adquirit per la nostra biblioteca. La monografia recull el conjunt de conferències presentades en el I Training Seminar del Foro de Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales (FJIDI), organitzat per la Fundació CIDOB sobre la interculturalitat actual. El seminari va ser una proposta de suport a la recerca per a doctorands de diferents disciplines, universitats i països per a la reflexió i investigació col.lectiva.

Alejandra Morales Pérez, companya de la Biblioteca de Dret, signa Hacia una nueva ciudadanía: “la ciudadanía de la Unión” (pàgs. 189-199), un dels treballs que integren la monografia.