El Patronat Catalunya Món, en col.laboració amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i la seva Càtedra Internacional OMC/Integració Regional en el marc del conveni signat entre el Patronat i la UB per promoure el Master in International Economic Law and Policy (IELPO), ofereix quatre beques a llicenciats en Dret, Econòmiques o Ciències Polítiques (o estudiants d’últim curs) d’universitats catalanes per cursar aquest màster. Els candidats han de sol.licitar l’admissió al Màster IELPO a través del sistema en línia disponible al següent enllaç. En el formulari de sol.licitud en línia del web del màster, s’ha d’indicar a l’apartat “Financial Aspects” que es sol.licita la beca del Patronat Catalunya Món.

Els guanyadors de les beques tindran una reducció de 13.500 euros de la taxa de matrícula del Màster IELPO, fixada en 19.000 euros. Els drets de matrícula a satisfer pels becaris seran de 5.500 euros.

Les sol.licituds es poden presentar fins al dia 15 de maig. Les entrevistes personals als candidats preseleccionats tindran lloc entre el 25 i el 29 de maig. L’1 de juny s’anunciarà els noms dels becaris al web del Patronat Catalunya Món i al del Màster IELPO.

Trobareu tota la informació sobre els requisits i les instruccions per demanar l’ajut en les bases de la convocatòria.