http://farm3.static.flickr.com/2218/2505084339_8a20bd4870.jpg?v=0Segons llegíem fa uns dies al web de la facultat, el Govern ha aprovat el nomenament de la professora de la Facultat de Dret de la UB Elena Lauroba Lacasa com a nova directora general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, mitjançant Decret 25/2009, de 24 de febrer (DOGC núm. 5328, de 27 de febrer de 2009).

La professora Lauroba és Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, títol que va obtenir amb la defensa de la tesi La coposesión : análisis del art. 445 C.c. el 1996. Des del 2001 és professora titular de Dret civil a la UB. Entre el 2002 i el 2008 va ocupar diferents càrrecs de gestió universitària, entre ells el de Secretària General Adjunta i el de Secretària General de la UB. 

La Dra. Elena Lauroba va formar part del grup de treball que va redactar l’Avantprojecte del Llibre III del Codi Civil de Catalunya i va exercir com a vocal del Ple i de la Comissió Permanent de la Comissió de Codificació de l’Observatori de Dret privat de Catalunya i també va ocupar el càrrec de Subdirectora General d’Entitats Jurídiques. És Secretària General de la Secció espanyola de l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française i membre de la International Society of Familiy Law.