http://www.ua.es/es/congresos/protocolo/preguntas/punetas.jpgDins la veu Punyeta, “allò que molesta, que no té cap utilitat”, llegim al Diccionari normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans que Vés a fer punyetes [o vés-te’n a fer punyetes] és una “expressió usada per a engegar algú de mala manera”. Per la seva banda, el Diccionari català-valencià-balear defineix Enviar algú a fer punyetes com “enviar-lo a mal viatge, desitjar-li mala sort, engegar-lo de mala manera”. Segons aquest diccionari, el mot punyeta derivaria de puny.

Com ja sabeu, en castellà també s’utilitza la mateixa locució. Segons el Diccionario de la lengua española, la Puñeta és l’“encaje o vuelillo de algunos puños”. L’encaix que magistrats o fiscals porten en las bocamànegues de les togues i que simbolitzen la seva categoria rep aquest nom. Fer punyetes és una labor força delicada que consisteix a aconseguir diferents motius a base de fer nusos de fil a mà, feina que requereix altes dosis de paciència. Per això, a qui s’envia a fer punyetes se li desitja que estigui una bona estona lluny i entretingut i no se li vol veure en una bona temporada.

Hi ha també qui diu que brodats i puntes eren confeccionats per recluses i que quan s’enviava algú a fer punyetes en realitat se li desitjava que acabés a la presó.