http://www.aranzadi.es/files/Image/autores/fernando_sanchez_calero.gifFernando Sánchez Calero ( Valladolid, 1928 ) és autor del manual Instituciones de derecho mercantil (obra que ja ha arribat a la seva trentena edició), d’El contrato de transporte marítimo de mercancías : reglas de La Haya-Visby i de la Ley de contrato de seguro : comentarios a la ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones, entre d’altres obres. El professor Sánchez Calero va ser catedràtic de dret mercantil de les universitats de La Laguna, Bilbao (on va ser vicerector i degà de la facultat de ciències econòmiques i empresarials) i Madrid i és catedràtic emèrit de la Universitat Complutense de Madrid.

Vocal de la Junta consultiva d’assegurances del Ministeri d’Hisenda i vocal permanent de la Comissió general de codificació del Ministeri de Justícia, Sánchez Calero ha participat en diferents ponències per a la redacció de diversos avantprojectes de lleis mercantils (lleis del contracte d’assegurança, canviària i del xec, codi de societats mercantils, etc.). Des de 1999, és acadèmic de número de la Real Acadèmia de Jurisprudència i Legislació.

Com bona part dels altres Juristes de manual que us hem anat presentant és membre del consell de redacció de nombroses publicacions especialitzades, com ara la Revista de derecho mercantil o la Revista de derecho privado. El 1981 va fundar la Revista de derecho bancario y bursátil i presideix la Revista de sociedades i la Revista española de seguros.