La Biblioteca us ofereix múltiples possibilitats per evitar haver de trepitjar una llibreria. Tanmateix, hi ha situacions en que és inevitable o simplement desitjable fer-ho. Llibres nous immaculats us esperen a diferents ubicacions de Barcelona, on especialistes del llibre jurídic saben de què parleu quan demaneu un Albaladejo

Fa 60 anys el Sr. Marcial Pons obria a Madrid la seva primera llibreria especialitzada en matèria jurídica. El 1998 ho feia a Barcelona, avalat per una llarga tradició i amb un fons de més de 30.000 llibres de dret. La presència de personal especialitzat i la seva filial a Internet al domini marcialpons.es complementen una de les millors ofertes de la ciutat. [ Marcial Pons: Provença, 249. Tel. 934873999 ].

El 1889 Agustín Bosch va fundar la Llibreria Bosch on hi havia un taller d’enquadernació i compravenda de llibres d’ocasió. Avui dia la tercera i quarta generació dels Bosch gestionen una llibreria especialitzada en dret que recentment va estrenar ubicació al carrer Urgell. Nou espai per a una llarga tradició llibretera i editorial que, per descomptat, també compta amb botiga electrònica a lajuridica.es. [ Bosch: Compte Urgell, 51bis. Tel. 934521056 ].

Atelier és un altre dels establiments que probablement visitareu. Situat a la Via Laietana, treballa amb el llibre jurídic des del 1970. Compta amb un fons bibliogràfic que recull la totalitat de les publicacions jurídiques editades a l’estat, així com bibliografia publicada a la resta d’Europa i a Amèrica. Per comprar sense moure’s de casa: atelierlibros.es. [ Atelier: Via Laietana, 12. Tel. 932954560 ].

Si aquestes tres llibreries són el lloc de pas obligat de l’estudiós del dret, n’hi ha dues més que coneixen bé els opositors, aquelles on es poden comprar publicacions oficials. La Llibreria de la Generalitat de Catalunya a Barcelona comercialitza les publicacions dels departaments i organismes que en depenen. També s’hi poden adquirir publicacions d’altres administracions (BOE, diputacions, consells comarcals, ajuntaments, universitats, etc.); d’organismes internacionals (Unió Europea, Consell d’Europa, Nacions Unides, UNESCO, OCDE, etc.); i d’altres editors institucionals o privats. [ Llibreria de la Generalitat: Rambla dels Estudis, 118.  Tel. 933026462 ]

La Llibreria de la Diputació és un servei de l’Oficina de Gestió de Publicacions obert al públic en general. S’hi venen publicacions editades per la Diputació de Barcelona, així com també de les administracions estatal, autonòmica, local i d’organismes que es consideren d’interès públic.  Així mateix, també podeu accedir a la consulta electrònica de butlletins oficials mitjançant el Cercador d’Informació de Diaris Oficials. [ Llibreria de la Diputació: Diagonal, 393. Tel. 934022500 ].