DGRNLa Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) és l’ens de la Secretaría de Estado de Justicia que s’encarrega, entre d’altres coses, de la resolució de recursos governatius, d’expedients de nacionalitat i d’expedients relacionats amb el reconeixement o denegació de situacions que afecten a l’estat civil dels ciutadans.

La biblioteca disposa d’un seguit de recursos en paper i en línia que compilen aquestes resolucions i que us ressenyem a continuació:

  • L’Anuario de la Dirección General de los Registros y del Notariado és, potser, l’eina més recomanable, ja que conservem la col.lecció, pràcticament completa, des de l’any 1905 al 2005, a la secció II-23 de l’Hemeroteca. Els anys 2001-2004 també es poden consultar en suport CD-Rom (CD-Rom Hemeroteca, núms. 79-82).
  • La base de dades Westlaw Aranzadi dóna accés a una selecció de resolucions de la DGRN a partir de 1992 en l’apartat Fondo Jurisprudencial. Heu d’indicar Resolucion dins l’opció Rango i Dirección General de los Registros y del Notariado en l’opció Órgano resolutorio. També disposeu d’aquesta selecció en el Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, en paper, que trobareu a la secció OR-11 de l’Hemeroteca.
  • Dins la base de dades Vlex disposeu de totes les resolucions de la DGRN publicades des de l’any 1999 i d’una selecció de les resolucions anteriors més significatives.
  • Si preferiu consultar una font oficial, les trobareu també publicades en la Sección III. Otras disposiciones en l’apartat corresponent al Ministerio de Justicia del Boletín Oficial del Estado (secció PO 5/6 de l’Hemeroteca). A la base de dades BOE-INDILEX trobareu les resolucions des del mes de gener de 1995 un cop plantegeu la cerca per Direccion General de los Registros y del Notariado dins el camp Título y Resolución al camp Rango.
  • A la quarta planta, dintre de l’apartat de jurisprudència registral (Re54/J/), teniu diferents títols que recullen i comenten algunes de les resolucions de la DGRN.